کد خبر: 18تاریخ انتشار خبر: 30/11/1390 - 15:20تعداد بازدید: 4695

نقشه هاي انفجاري

بزودي نقشه هاي انفجاري دستگاه هاي آرچليک جهت استفاده سرويسکاران بر روي سايت بارگزاري خواهد شد

نقشه هاي اانفجاري تمامي مدل هاي لوازم خانگي آرچليک به تفکيک مدل دستگاهها به همراه ليست کامل قطعات مصرفي 
وبه کار رفته در دستگاهها به زودي جهت اطلاع ، استفاده سرويسکاران محترم و تنظيم درخواست هاي قطعه بر روي سايت بارگزاري 
خواهد شد.


محمد صالح قادرپور : خيلي عاليست


نام:


آدرس پست الکترونیکی:


نظر: *